Zapisz się do Newslettera i odbierz rabat 10%

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem danych, w rozumieniu ustawy z dnia 25 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu jest J.J. Darboven sp. z o.o. z siedzibą w Rumi, ul. Stoczniowców 2A
 2. Inspektorem Danych Osobowych w podmiocie, o którym mowa w pkt.1 jest mecenas Andrzej Sulima
 3. Zebrane dane będą przetwarzane przez Administratora w celach:
  1. a) realizacji usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie zgody udzielonej przez klienta lub ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz podjęcia niezbędnych działań przed jej zawarciem. (Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.) w ramach kontaktu handlowego oraz dla realizacji zamówienia złożonego w sklepie internetowym.
  2. b) marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie            danych             osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą   do momentu odwołania zgody
  3. c) subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji
  4. d) w prawnie uzasadnionym celu administratora, jakim są przepisy prawa podatkowego lub działając w dbałości o własny interes (np. dochodzenie ewentualnych roszczeń)
 4. Dane osobowe będą aktywnie przetwarzane na czas realizacji usługi, do kontaktów handlowych, chyba, że właściciel danych  zadecyduje inaczej oraz przez okres 6-ciu lat w ramach przepisów prawa podatkowego i na potrzeby ewentualnych roszczeń.
 5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do zapewnienia sprawnego przepływu informacji oraz realizacji zapisów i postanowień umowy między stronami.
 6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści, poprawiania oraz usunięcia swoich danych, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Sprzeciw wobec przetwarzania danych jest równoznaczny z zaprzestaniem realizacji zapisów i postanowień umowy między stronami.
 7. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
 8. Przysługuje Państwu prawo do bycia zapomnianymi oraz do przeniesienia swoich danych.
 9. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia warunków, o których mowa w pkt. 3 i 4 lub przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

Używamy plików cookies. Przeczytaj więcej.